Rabatter på avfallshåndtering, vann og avløp-tjenester og vrakbiler.
Medlemmer i Huseiernes Landsforbund får følgende rabatter:

Som medlem i Huseiernes Landsforbund får du rabatt på fastpris for en container med restavfall. Medlemmer i Huseiernes Landsforbund kan beholde container i 4 dager (veiledende fastpris er 3 dager). Alle typer avfall som ikke reguleres av særskilte forskrifter. 


- Rabatt på Vann og avløp-tjenester.


- Et tillegg på kr 200,- i ekstra vrakpant utover en til hver tid gjeldende statlig sats (pt. kr. 2.000,-) når medlemmer i Huseiernes Landsforbund leverer vrakbilen til de av Ragn-Sells AS sine anlegg, som er godkjent for mottak av vrakbil. Vi kan også tilby henting av vrakbil med 10 % rabatt på transport.

Bli medlem her.

www.huseierne.no

 
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627