Elektronisk avfallsdeklarering innføres i 2015
Avfallsdeklarering.no er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Statens strålevern.
(04.12.2014) Tidlig neste år åpner Avfallsdeklarering.no, som er den elektroniske erstatningen for dagens papirbaserte deklarasjonssystem for farlig avfall og radioaktivt avfall. Bedriftene får tilgang til systemet tidlig i første kvartal.
 
Det elektroniske systemet for deklarering av farlig avfall gjør hverdagen enklere for næringslivet. Det reduserer administrasjonskostnadene, bidrar til bedre datakvalitet og øker informasjonen om avfall som deklareres, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Nettstedet er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Statens strålevern.
 
Avfallsdeklarering.no tar utgangspunkt i dagens regelverk og arbeidsprosesser for deklarering av avfall. Løsningen tar også høyde for at første mottaker ofte bistår avfallsprodusenten i klassifisering av avfall og utfylling av deklarasjonen. Du kan lese mer om saken på miljodirektoratet.no.
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627