Først ute med sertifisering av samfunnsansvar
Ragn-Sells er det første selskapet i Norge som er sertifisert i samfunnsansvar.
(06.04.2016) Ragn-Sells er det første selskapet i Norge som er sertifisert etter den internasjonale anerkjente standarden for samfunnsansvar, CSR Performance-Ladder.
 
DNV GL lanserte standarden i Norge i september 2015 og ser en økende interesse for behovet for informasjon om ikke-finansielle parametere i næringslivet.
 
«Det er en økende trend at aktører som kunder og investorer stiller krav til bærekraftig miljø- og sosial praksis, og dokumentasjon av dette», sier Jørgen Hanson, tjenesteansvarlig for etikk og anti-korrupsjon i DNV GL, Business Assurance.
 
Han forklarer videre at det nå er vanlig praksis å ta slik dokumentasjon med inn i vurderingsprosessen når en skal velge leverandører og forretningspartnere. 

Arbeid med anti-korrupsjon  

Cecilie Lind, direktør for bærekraft i Ragn-Sells forteller at det har skjedd store snuoperasjoner i avfallsbransjen de siste årene:
 
«Avfallsbransjen er vesentlig profesjonalisert og med et CSR sertifikat ønsker vi å få dette bedre frem for både myndigheter, kunder, lokalsamfunn og media». Hun fortsetter:
 
«Vi ønsker å skape en plattform der vi kan synligjøre det vi jobber med på mange felt. Vi har blant annet jobbet mye med kvalitetssikring av behandlingsanleggene vi samarbeider med. Anti-korrupsjon og hvitvasking er et annet tema vi har hatt fokus på. Gjennom vårt CSR Performance-Ladder sertifikat får vi nå anledning til å vise frem dette arbeidet». 

Differensieres fra konkurrenter 

Ragn-Sells er første aktør i Norge med et slikt sertifikat og staker dermed ut en ny retning innenfor bærekraftig forretningsvirksomhet. Til andre selskaper som vurderer å sette bærekraft på agendaen har Lind følgende budskap:
 
«Sertifikatet gir nye, interessante perspektiver innenfor systematisk interessenttilnærming». Videre ser hun ikke bort i fra at sertifikatet vil gi dem et fortrinn på sikt. «Det hjelper oss med å sette det vi allerede vet i system og innhente informasjon der bransjen og vi har mangler i dag», avslutter hun.
 
Jørgen Hanson, ansvarlig for gjennomføringen av sertifiseringen, bekrefter at Ragn-Sells med CSR sertifikatet nå viser at de har oversikt over og kommuniserer sitt arbeid med samfunnsansvar. «Det er viktig at de flinkeste i klassen får vist frem den jobben de har gjort», konkluderer han.
 
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627