Våre rettesnorer
Ragn-Sells rettesnorer skal sikre at konsernets grunnleggende filosofi for arbeidsmiljø, kvalitet og miljø kommuniseres og ligger til grunn for etablering av mål og handlingsplaner.
Rett og riktig beskriver de overordnede linjene i vårt VS-arbeide. Klikk på bildet nedenfor for å lese dokumentet elektronisk.
 

Visjon

Ragn-Sells skal være kundens førstevalg for gjenvinning i Nordikum.
*Norge, Sverige, Danmark, Estland, Polen og Latvia

Verdier

  • Enkelthet
  • Ansvarlighet
  • Helhet
  • Handlekraft

Forretningsidé

Ragn-Sells skal være den ledende gjenvinningsbedriften i Nordikum*. Med kompetente og engasjerte medarbeidere skal Ragn-Sells løse kundenes langsiktige behov for håndtering av avfall gjennom å:
  • Kombinere erfaring, kompetanse og service.
  • Tilby et bredt sortiment av løsninger for innsamling, behandling og avsetning av avfall.
  • Håndtere restprodukter og avfall på en effektiv og miljøriktig måte.
  • Være nær kunden og tilby våre totalløsninger for avfallshåndtering.
På denne måten skal vi oppnå langsiktig, gjensidig og fordelaktig samarbeid om håndtering av avfall, slik at vi bidrar til bærekraftig utvikling.
* Norge, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Polen.
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627