Hva er farlig avfall?
Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall

  • Spillolje
  • Trykkimpregnert trevirke
  • Maling
  • Løsemidler
  • Plantevernmidler
  • PCB
  • Ulike typer kjemikalier
  • Lysstoffrør
  • Blybatterier

Hvordan kan Ragn-Sells hjelpe deg med farlig avfall? 

Det kreves kunnskap og respekt når denne type avfall skal håndteres. Som kunde hos Ragn-Sells behøver du ikke tenke på dette.  Vi tar hånd om alt på en forsvarlig og miljøvennlig måte. Både når det gjelder innsamling, transport, sortering, viderebehandling og all den dokumentasjonen som lovverket krever at inngår i våre tjenester. Vi gir deg også den informasjon du behøver for din rapportering.
 
Ta gjerne kontakt med oss på 08899 eller klikk deg videre, dersom du har spørsmål rundt håndtering av Farlig avfall og hvordan vi kan hjelpe deg.
 
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627