Kjernevirksomhet - tilbakeføre råstoffer til kretsløpet
Råvarer tilbake til kretsløpet - miljø
Vår kjernevirksomhet er å tilbakeføre verdifulle råstoffer  i kretsløpet. Slik blir avfall til råvarer og reduserer  behovet for utvinning av jomfruelig råstoff. Dette gir  store miljøgevinster i form av reduserte  klimagassutslipp, men bidrar også til redusert erosjon  og mindre utslipp av miljøgifter.

Vi sender eksempelvis store mengder papp og papir til gjenvinning, hovedsakelig i Asia. Dette er både økonomisk og miljømessig forsvarlig fordi det er overkapasitet på båtransporter fra Europa til Asia. Uten nok last om bord må båtene gå med vann som ballast. Da er det bedre at de lastes med papp og papir til gjenvinning!

 
Råvarer tilbake til kretsløpet

Skjerpede krav når det gjelder nedstrømsanlegg

Vi opplever stadig skjerpede krav fra både myndigheter og kundene våre når det gjelder våre nestrømsanlegg. Vi følger med på disse på mange ulike  nivåer, blant annet ved å besøke anleggene. I 2011 besøkte Råvarer syv anlegg i Asia som tar imot ulike papp- og papirkvaliteter fra våre anlegg. Besøkene er ledd i vår løpende kvalitetssikring av nedstrømsløsningene. Her ser vi blant annet på tillatelser og sertifisering, miljøstandard  og arbeidsforhold for de ansatte.
 
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627