Kombi-/ spylebil
SIM Tankrenovasjon er nå en del av Ragn-Sells AS
Ragn-Sells Tankrenovasjon sine kombi-/spylebiler har kapasitet på 450 liter/minutt og produserer trykk på opp mot 200 bar. Det er nok til å åpne de fleste tette rør. To av spylebilene er utstyrte med bom og passer dermed godt til å tømme sandfang.

Kombi-/spylebil - høytrykkspyling

 • Alle typer rør (overvann/spillvann) - trykkløse system
 • Rengjøring av havnebasseng
 • Tanker og kanaler
 • Drenering (dreneringsgrøfter)
 • Fasader, murer etc
 • Vasking av tunnelvegger og hvelv
 • Vasking av markeringsstriper
 • Spyling av plasser og midtrabatter
 • Ballasttanker, skip og borerigger
 • Rørsystem på borerigger og i oljerelatert industri
 • Overflatebehandling
Ring oss på telefon 08899 eller fyll ut vårt kontaktskjema.
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627