Rensing av ledninger
SIM Tankrenovasjon er nå en del av Ragn-Sells AS
Ragn-Sells Tankrenovasjon vurderer behov, viser muligheter og foreslår løsninger for rensing av vannledninger, produksjonsrør og olje- og gassrør. Til renseoppdragene bruker vi Polly Pig, det mest effektive systemet for denne typen oppdrag. Polly Pig er en "plugg" av fleksibelt materiale, som passer til alle typer rør og kan tilpasses alle renseoppdrag.

Slik fungerer Polly Pig

  1. Vann- eller lufttrykk presser pluggen gjennom røret
  2. Trykket gjør at pluggen utvider seg og roterer, samtidig som den renser effektivt
  3. Det fleksible materialet gjør at reduksjoner, ventiler og krappe bend kan passeres

Mange muligheter for rensing av rør

  • Vannledningsrør som er gamle og grodde blir som nye, rensing fører til større vannføringskapasitet og renere vann
  • Rensesystemet blir også brukt ved utspyling av nye vannledninger før de tas i bruk
  • Effektiv rensing av alle typer rør i industrien
  • Til olje- og gassrør: Vi har plugger som kan gjøre jobben om det gjelder fjerning av vann, hydrostatisk test eller rensing under produksjon
  • Alle steder der det finnes rør kan Polly Pig rense, teste eller tørke på en rimelig og effektiv måte
Ring oss på telefon 08899.
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627