Elektrisk og elektronisk avfall (EE)
elektrisk og elektronisk avfall (EE)  

Hva kan sorteres som EE-avfall:

  • Elektriske og elektroniske produkter
  • Kabler og ledninger

Videre behandling:

  • Miljøsaneres
  • Delene gjenvinnes som råvarer i nye produkter
  • Enkelte komponenter kan også gjenbrukes i nye produkter
  • Farlig avfall sluttbehandles
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627