Betong med armering
betong med armering

Hva kan sorteres som betong med armering:

  • Armert betong

Hva kan ikke sorteres betong med armering:

  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Forurenset betong

Videre behandling:

  • Armeringen fjernes og gjenvinnes som metall
  • Betongen gjenbrukes eller deponeres avhengig av renhet
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627