Farlig avfall
Farlig avfall

Hva kan sorteres som farlig avfall:

  • Farlig avfall sorteres i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter

Hva kan ikke sorteres som farlig avfall:

  • Radioaktivt avfall
  • Eksplosiver
  • Risiko- og smittefarlig avfall
  • Stikkende/skjærende avfall

Videre behandling:

  • Material- og/eller energigjenvinnes eller destrueres avhengig av avfallstype
 
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627