Emballert matavfall
emballert matavfall

Hva kan sorteres som emballert matavfall:

  • Matavfall i original emballasje

Hva kan ikke sorteres som emballert matavfall:

  • All annen emballasje enn original emballasje

Videre behandling:

  • Biogass, kompostering eller forbrenning avhengig av renhet
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627