Referansekunder bil og verksted
Her finner du uttalelser fra noen av våre fornøyde kunder innenfor segmentet bil og verksted.

Bilia

"Ragn-Sells er en profesjonell samarbeidspartner gjeldende håndtering av avfall/farlig avfall for våre 20 avdelinger i Bilia.
 
Ragn-Sells løser alle våre utfordringer gjeldende avfall/farlig avfall, sikkerhetsrådgivning, kursing og oppdateringer vedrørende kildesortering.
 
Bilia får oppdaterte kvartalsvise rapporter på levert avfall/farlig avfall. Disse inneholder mengde, priser og et avvikssystem når det gjelder håndtering/levering av avfall. Alt dette for å sikre at vi jobber med forbedring."
 
Roy Erlandsen
HMS-Kvalitetsrådgiver
Hovedadministrasjon
Bilia er en av referansekundene til Ragn-Sells AS.

TIP Trailer Services Norway ANS

"Ragn-Sells er gode på oppfølging og kundeservice. Salgsapparat fungerer meget godt og leverer løsninger som ivaretar oss.
 
Vi er en verkstedsbedrift og produserer avfall som metall, restavfall og farlig avfall. Vi har serviceavtale på oljeutskiller og har egen løsning på farlig avfall (FarligEnkelt). Våre medarbeidere sorterer farlig avfall i en lukket container for å verne miljøet.
 
Vår kontaktperson stiller alltid opp ved behov, og har gitt oss opplæring. Vi er fornøyd med det produktet Ragn-Sells leverer til oss, meget god løsning til god pris."
 
Erik Henriksen
TIP Trailer Services Norway ANS
TIP Trailer Services Norway ANS er en av referansekundene til Ragn-Sells AS.
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627