Asbest og asbestsanering
Ragn-Sells Miljøsanering utfører alle typer saneringsoppdrag.
Ragn-Sells Miljøsanering AS har tillatelse til å sanere asbest innvendig og utvendig. Vi stiller med egne folk og eget godkjent utstyr, som benyttes til arbeidene. Vi hjelper deg fra A til Å.

Hva er asbest?

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men er først for få år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende. Les mer om Asbest i vårt produktdatablad for Asbest.

Nyttig informasjon om asbestsanering 

  • Asbestsanering skal kun utføres av personell med egen opplæring, som gjennomgår et spesielt helseovervåkningsprogram
  • Asbestsanering kan kun utføres av firmaer som innehar tillatelse fra Arbeidstilsynet
  • Arbeidstilsynet må varsles i god tid før asbestsanering kan gjennomføres, minst en uke før arbeidene iverksettes
  • Etter sanering skal det iverksettes nødvendig kontroll av at støv med asbestfiber er fjernet

Kontakt oss vedrørende sanering av Asbest

Naser Rashiti: Telefon  930 25 344 / E-post naser.rashiti@ragnsells.com
Kjetil Bakken: Telefon 959 39 750 / E-post kjetil.bakken@ragnsells.no
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627