Sanering og demolering av merder
Ragn-Sells hjelper deg med demolering og sanering av merder.

Ragn-Sells har en solid utstyrspark samt bemanning som gjør at vi til enhver tid kan utføre arbeidet. Vårt samarbeid med Optiship AS gir oss i tillegg muligheter til å kunne demolere merder på lokasjon.

Hva kan vi tilby innen behandling av merder?

  • Mottak av hele merder slept til våre anlegg på Hitra og Stord
  • Mottak/henting av forrør, tauverk og bøyer
  • Generell avfallshåndtering

100% av merdene går til gjenvinning

  • Topp og bunnringer sendes til Sverige for materialgjenvinning
  • Wire og stål sendes til norske mottakere for materialgjenvinning
  • Isopor blir presset og sendt til Tyskland for materialgjenvinning
  • Tauverk sendes til Østen for materialgjenvinning
  • Forrør sendes til Danmark for materialgjenvinning
  • Gangbanene sendes til energigjenvinning
  • Marin groe går til kompostering

Vår kjernevirksomhet er avfallshåndtering

Ragn-Sells sin kjernevirksomhet er innsamling, bearbeiding og gjenvinning av avfall. Vi håndterer avfall på vegne av våre kunder, og bidrar til at mest mulig av dette avfallet gjenvinnes fremfor å deponeres. Dette utgjør et betydelig bidrag til redusert ressursbruk og lavere utslipp av klimagasser.

Kontakt vår avdeling på Hitra v/ Lars Nordgård

Telefon:
E-post:

Kontakt vår avdeling på Stord v/ Jan Olaf Bommen eller Bjarte Barane

Telefon:
E-post:
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627