Ragn-Sells er offisiell leverandør til idretten
Ragn-Sells er stolt leverandør til Norges Idrettsforbund.
Ragn Sells og Norges idrettsforbund har inngått en leverandøravtale som gir samtlige idrettslag rabatter på utstyr og tjenester til avfallshåndtering for arrangementer.
 
Avtalen inkluderer også spesialrådgivning fra Ragn-Sells til idretten om avfallshåndtering og miljø. Ragn-Sells ønsker å være en pådriver for at alle klubber og lag får mer miljøvennlige og kostnadseffektive avfallsløsninger.
 
I tillegg vil det i avtalen med Ragn-Sells avsettes midler øremerket talentutvikling. Ragn-Sells er svært glade for å kunne bidra til talentutvikling av unge idrettsutøvere, og gjennom denne avtalen få være med på å virkeliggjøre deres drømmer. 

Rabatterte priser for idrettslag tilknyttet NIF

- Rabatt på leie av utstyr
- Rabatt på transporttjenester 
- Rabatt på hovedfraksjonene restavfall og papp/papir
- Øvrige fraksjoner/avfallstyper på forespørsel
- 10% rabatt på containerutleie for privatpersoner tilknyttet Norges Idrettsforbund
 
 
Ragn-Sells er offisiell leverandør til Norges Idrettsforbund.  
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627