Miljøkartlegging og avfallsplan
Ragn-Sells Miljøsanering utfører miljøkartlegging og lager avfallsplaner for deg.
Det er lovpålagt i plan- og bygningsloven med forskrifter å sørge for miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner som skal rehabiliteres eller rives. 
Les mer om miljøkartlegging, miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner i vårt produktdatablad, last ned her.

Utfører miljøkartlegging med rapportering

Vi utfører miljøkartlegging på alt fra mindre rehabiliteringsprosjekter til store rivningsarbeider for både stat, kommune, privatpersoner, fylker og eiendomsutviklere. Vi er også behjelpelige med å gi råd i forbindelse med miljøsanering og avfallsbehandling.
 
Siden vi er en del av Nordens største avfallsselskap har vi muligheter for også å ta hånd om det vi finner på en miljøriktig og sikker måte. Ragn-Sells Miljøsanering utfører miljøkartleggingen iht. gjeldende regelverk, og hjelper deg med å ivareta alle krav fra myndighetene og leverer grundig utførte miljøsaneringsrapporter slik at alt avfall blir håndtert på en forsvarlig måte.

Kontakt oss vedrørende miljøkartlegging og avfallsplaner

Bjørn Raino Ankersen: Telefon 982 99 550/ E-post  bjornraino.ankersen@ragnsells.com 
Kjetil Bakken: Telefon 959 39 750 / E-post kjetil.bakken@ragnsells.no
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627