Grunnundersøkelse og tiltaksplan
Grunnundersøkelser og tiltaksplan.
Vi kartlegger, prøvetar og foretar nødvendige vurderinger av funn og eventuelle videre tiltak ved å utarbeide miljøtekniske grunnundersøkelsesrapporter samt tiltaksplan. For mer informasjon, se vårt produktdatablad for grunnundersøkelse og tiltaksplan her.

Tiltakshavers ansvar forurenset grunn

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er tiltakshavers ansvar. Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Se infoskriv om tiltakshavers ansvar fra Miljødirektoratet her.

Referanseprosjekt

Kontakt oss vedrørende grunnundersøkelse og tiltaksplan 

Bjørn Raino Ankersen: Telefon 982 99 550/ E-post  bjornraino.ankersen@ragnsells.com 
Kjetil Bakken: Telefon 959 39 750 / E-post kjetil.bakken@ragnsells.no
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627