Ragn-Sells Dekkgjenvinning tar hånd om gamle bildekk
Du leverer dine utrangerte dekk til dekkforhandleren eller til oss. Ring oss på 815 33 212 eller send oss en henvendelse fra kontaktskjemaet  nederst på denne siden , så tar vi hånd om resten.
Noen dekk blir brukt til regummiering, andre kvernes og blir til nye produkter. For eksempel skytematter, konstruksjonsmateriale i veier eller støyvoller. Dekkene kan også erstatte fossile energibærere i industrien og brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull. Vår granulatfabrikk produserer gummigranulat som blant annet benyttes i kunstgressbaner, og som som tilslag i asfalt.
 
Bildekkene transporteres inn til et av våre anlegg:   
  • Kjøpsvik (Nordland)
  • Skjerkøya (Bamble, Telemark)
  • Vår granulatfabrikk i Heljestorp (Sverige)

Fra kasserte bildekk til råvarer

Ragn-Sells AS har en landsdekkende avtale med returselskapet Norsk Dekkretur AS om innsamling og bearbeiding av kasserte bildekk. Avtalen innebærer at samtlige dekkforhandlere skal besøkes en eller flere ganger etter behov hvert år. Det betyr igjen at mer enn 2.500 forhandlere, spredt over hele landet, skal besøkes for avhenting av kasserte bildekk.
 
Resultatet av dette er at Ragn-Sells samler inn og behandler ca 5 millioner kasserte bildekk hvert år. Det er en innsamlingsgrad på 100 prosent, og en kan absolutt si at vi bidrar til å holde Norge rent. Det er etter hvert blitt slik at et gammelt bildekk på avveie i naturen er et sjeldent syn.

Årlige nøkkeltall dekkretur

 
Innsamlet mengde kasserte bildekk ca. 51.000 tonn

Benyttet til

 
Regummiering/gjenbruk - eksportert ca. 1.500 tonn
Fendere, lekeapparater m.m ca. 400 tonn
Dekningsmatter (sprengningsmatter) ca. 1.200 tonn
Gummigranulat ca. 10.000 tonn
Energi ca. 35.000 tonn
Anlegg ca. 2.500 tonn
  • Energiinnhold ved forbrenning: 6.800-7.800 kcal/kg
  • 1 tonn bildekk tilsvarer 0,7 tonn fyringsolje som igjen svarer til ca 1 tonn kull
Kundenummer
Kundenavn
Kontaktperson
Telefonnummer
E-post
Plasseringsadresse
Postnummer
Poststed
Cirka antall dekk for henting
Jeg har container
Kommentar
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627