Storsekk av polypropylene (PP)
storsekk av PP plast

Hva kan sorteres som storsekk av polypropylene (PP):

  • Tomme PP storsekker fra landbruk, industri og fiskeri
  • Inner- og yttersekk kan leveres sammen
  • Yttersekken skal være av materialet «Polypropylende 05»

Hva kan ikke sorteres som storsekk av polypropylene (PP):

  • Produktrester
  • Hardplast

Videre behandling:

  • Ny PP plast
  • Batterikasser
  • M.m.
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627