Blandet trevirke
blandet trevirke og treverk 

Hva kan sorteres som blandet trevirke:

 • Rent trevirke
 • Paller
 • Fruktkasser
 • Malt trevirke
 • Sponplater
 • Limtre
 • Spiker, beslag o.l. kan følge med treverket

Hva kan ikke sorteres som blandet trevirke:

 • Impregnert trevirke
 • Greiner, kvister og trestammer
 • Gips
 • Gjenstander av metall, stein  o.l. som kan ødelegge utstyr
 • Siporex
 • Asfalterte plater

Videre behandling:

 • Kvernes til flis og går til energigjenvinning, eller materialgjenvinnes i sponplateproduksjon
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627