Brennbart avfall
kildesortering - brennbart avfall

Hva kan sorteres som brennbart avfall:

 • Papir
 • Papp
 • Plast
 • Tre
 • Tekstiler
 • Produkter sammensatt av disse materialene

Hva kan ikke sorteres som brennbart avfall:

 • Alle typer farlig avfall
 • EE-avfall
 • Matavfall
 • Gips
 • Dekk
 • Isolasjon/mineralull
 • Flytende avfall
 • Alt avfall som ikke er brennbart

Videre behandling:

 • Kvalitetssikres før energigjenvinning
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627