Blandet avfall til sortering (restavfall)
blandet avfall - restavfall

Hva kan sorteres som blandet avfall:

 • Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall

Hva kan ikke sorteres som blandet avfall:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Forurensede masser
 • Gips
 • Isolasjon

Videre behandling:

 • Kvalitetssikres og sorteres til ulike fraksjoner som går videre til material- eller energigjenvinning, en liten andel deponeres
- Vær oppmerksom på at bygningsavfall (byggavfall) kan være farlig avfall, som ikke kan leveres i blandet avfall

© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627