Park- og hageavfall

Hva kan sorteres som park- og hageavfall:

  • Kun organisk materiale

Hva kan ikke sorteres som park- og hageavfall:

  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Betong

Videre behandling:

  • Komposteres og inngår i jordproduksjon
  • Noe utnyttes i produksjon av biobrensel
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627