Egenerklæring rivemasser

Alle felter i skjema må fylles ut, og signert egenærklæring må legges ved.

Firmanavn / Navn:
Kontaktperson:
Postadresse og poststed:
Telefon:
Epost:
Prosjektnavn:
Prosjektadresse:
Tiltakshaver:
Foreligger tiltaksplan for prosjektet?
Foreligger miljøsaneringsrapport for prosjektet?
Estimert antall tonn:
Hvilke avfallstyper inngår i rivemassene? (Inneholder massene andre avfallstyper må avfallet leveres som blandet avfall.)
Er rivemassene forurenset?
Foreligger analyseresultat?
Viser analysene at rivemassene er å anse som rene masser?
Filopplaster (maks. / max. 20MB):
NB! For flere filer legg alle i en zip-fil.
Jeg bekrefter at rivemassene etter det jeg kjenner til tilfredsstiller kravene til rene masser.
Signatur (ditt navn):
© Ragn-Sells AS - 08899@ragnsells.no - Kontakt oss - Tlf: 08899 - Generelle vilkår - Org.nr: 952 187 627