Sorteringveileder og beskrivelse av avfallstyper fra Ragn-Sells AS.

Sortering avfallstyper

Her finner nyttig informasjon om sortering. Bruk gjerne søkefeltet til å finne den avfallstypen du er ute etter. Under hver avfallstype kan du blant annet laste ned et utskriftsvennlig fraksjonsmerke.

Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Hvorfor sortere avfall?

Myndighetene, kundene og omgivelsene dine forventer at du sorterer avfallet, alle vet at det er bra for miljøet. Avfall er råvarer som kan gjenvinnes til nye produkter dersom det blir sortert riktig, enkelte avfallstyper kan du faktisk få betalt for. Om avfallet ikke kildesorteres må vi i Ragn-Sells sortere dette hos oss, dette kan føre til høyere kostnader og sorteringstillegg. Her finner du informasjon om hvordan du skal sortere avfallet. Har du spørsmål, innspill eller ønsker materiell og merking til din bedrift, ta gjerne kontakt med oss.