Ragn-Sells tar koronaviruset på alvor

Ragn-Sells tar koronaviruset på alvor

God og trygg avfallshåndtering er en viktig brikke i hverdagen for vårt samfunn. Vi vil bestrebe oss til det ytterste for å få utføre våre oppdrag hos våre kunder i den alvorlige situasjonen vi nå står i sammen. Gjennom god beredskap vil vi sikre at våre medarbeidere forblir friske, trygge og virksomme slik at vi kan utføre våre oppdrag som normalt.

15 mar 2020

Saken ble sist oppdatert søndag 15. mars 2020 klokken 20.30

Vi følger myndighetenes anbefalinger til punkt og prikke. Ekstratiltak der vi kan gjøre mer enn anbefalt, innføres. Vi har en operativ beredskapsgruppe som fortløpende vurderer tiltak som skal og bør gjøres, sammen med våre avdelinger som samarbeider om å følge opp tiltakene.

Smittefarlig avfall

Det er nå viktig at alle våre kunder som befatter seg med smittefarlig avfall forholder seg til regler for dette. På Lovdata.no finner du forskriften om smittefarlig avfall, du finner også viktig informasjon om smittefarlig avfall i vår guide for kildesortering.

Benytt vår kundeportal

Vi kan dog ikke unngå at noen av våre medarbeidere må være hjemme og passe sine barn når barnehager og skoler er stengte. For å avlaste, vil vi av den grunn oppfordre alle våre kunder om å benytte vår digitale kundeportal for bestillinger og gjøremål.

Gjennom kundeportalen kan du foruten bestillinger, hente ut rapporter, be om fakturakopier og mye mer. Er du som kunde ikke bruker av tjenesten allerede, kontakt oss på epost kundesenter@ragnsells.no så hjelper vi deg.

Kontakt oss

Endringer i situasjonen vil bli meddelt her på våre nettsider. Har du spesifikke ting du ønsker å diskutere med oss vedrørende din avfallshåndtering, så ta kontakt med din salgsrådgiver som vil bistå deg.

Har du andre spørsmål vedrørende hvordan vi som selskap håndterer koronaviruset, kontakt Bente Åsen Sørum på e-post.