Fra og med 1. januar er det forbudt å levere avfallssekker som ikke er gjennomsiktige til Ragn-Sells.
Fra og med 1. januar er det forbudt å levere avfallssekker som ikke er gjennomsiktige til Ragn-Sells.

Dette blir forbudt fra 1. januar 2020

Påminnelse: Vi minner om at alle våre kunder fra og med 1. januar 2020 må levere avfallet i gjennomsiktige sekker. Fra nyttår vil det altså være forbudt å levere avfallssekker som ikke er transparente til Ragn-Sells.

02 des 2019

Hva slags type sekker blir forbudt?

Vi ønsker å presisere at forbudet gjelder store avfallssekker som tradisjonelt har vært sorte, og kan føre til feilsortering. Vi ønsker å materialgjenvinne så mye som mulig av avfallet, og forhindre uønskede hendelser som kan oppstå ved feilsortering.