Rammeavtale avfallshåndtering Innkjøpssjefen.

Rammeavtale Innkjøpssjefen

Ragn-Sells har lang erfaring med avfallsløsninger for ulike bransjer. Vi er veldig glade for rammeavtalen vi har med Innkjøpssjefen, og ønsker at flere skal benytte seg av den. Avfallsløsningene vi tilbyr er tilpasset størrelse og formål.

FNs bærekraftsmål

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 15.1

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

Hvorfor benytte avtalen?

Innkjøpssjefen har på vegne av sine kunder forhandlet frem gode betingelser hva gjelder avfallshåndtering hos Ragn-Sells. Med vårt utvalg av containere, beholdere og annet utstyr tilbyr vi effektive, tilpassede og miljøriktige avfallsløsninger. Utstyret dekker de fleste behov og oppfyller alle krav.

Våre dedikerte medarbeidere vil være tilgjengelige ved behov, og skal sammen med vår gratis kundeportal sørge for knirkefri avfallshåndtering. Godt samarbeid er avgjørende for å lykkes.

Sammen kan vi jobbe mot disse bærekraftsmålene.

Hva kan inngå i en avfallsløsning?

Gjennomtenkte og utprøvde løsninger for avfallshåndtering, hjelper dine ansatte til å nå fastsatte miljømål.

Riktige typer beholdere og containere samt annet relevant utstyr
Nødvendig dokumentasjon og rapporter
Tilpasset rådgivning og sorteringsveiledning
Planlagt oppfølgning for å nå dine miljømål
Kundeportal for enklere bestillinger m.m 
Korrekt merking i henhold til nasjonal merkeordning

Sirkulære løsninger

Sirkulære løsninger

Vi leter alltid etter gode løsninger for avfallet. Vår visjon er at alt avfall skal gjenvinnes og bli til nye produkter. Vi tilbyr for eksempel sirkulære løsninger for papp, papir, visse plasttyper samt elektrisk og elektronisk avfall.

Kontakt oss

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)