Diverse referanser
Referansekunder diverse bransjer Ragn-Sells.

Referansekunder fra diverse bransjer

Referanse Me-Ro Betongsaging AS

Me-Ro Betongsaging AS

"Vi benytter Ragn-Sells på alle våre prosjekter, og er veldig fornøyd når det gjelder tidspunkter, avfallshåndteringer og miljørapporter.

Vi i Me-Ro Betongsaging benytter Ragn-Sells fordi de er konkurransedyktige og har et godt nettverk med flinke medarbeidere/ansatte.

Vårt samarbeid fungerer tilfredsstillende, vi får det vi trenger når vi trenger det."

Stian Rønningen
Me-Ro Betongsaging AS

Referanse Schibsted Trykk

Schibsted Trykk Oslo AS

"Schibsted Trykk Oslo AS har et sterkt miljøfokus i hele produksjonskjeden, og bedriften tilfredsstiller kravene til å levere svanemerkede trykksaker.

Siden 1.1.2012 har Ragn-Sells AS håndtert avfallet ved bedriften på en for oss utmerket måte. De har servicevennlige og faglig kompetente ansatte som utfører arbeidet selvstendig, slik at våre egne ansatte kan konsentrere seg om sine primæroppgaver.

Ragn-Sells` ansatte har dessuten vært gode rådgivere for oss i arbeidet med å bygge opp gode rutiner som sikrer forskriftsmessige og økonomisk gunstige behandlingsmåter av avfallet."

Nils Ole Mørtvedt
HMS-leder

Referanse Tusenfryd AS

Tusenfryd AS

"Ragn-Sells gir et godt inntrykk og tar kundene sine seriøst. Vi opplever at de gjør det de kan for å løse utfordringer som dukker opp.

De er også fleksible og greie å samarbeide med. Vi har ofte behov utenfor “standarden”, da kommer de gjerne med løsninger som fungerer for oss. De fleste sjåførene har lokalkunnskap om vår bedrift.

Samarbeidet fungerer godt. Vi har en fast kontaktperson som tar tak i utfordringer umiddelbart, og følger opp til alt er i orden."

Marit Hoff Lund
Leder for for Bygg og Parkanlegg, Tusenfryd AS

Referanse Vestfold Fugl

Vestfold Fugl

"Ragn-Sells er profesjonelle, har god orden og god service.

Vi benytter Ragn-Sells fordi de har nær beliggenhet til Vestfold Fugl med et godt drevet anlegg, og gode priser.

Vårt samarbeide med Ragn-Sells fungerer meget bra!"

Tore Hansen
Vestfold Fugl

Referanse Handicare AS

Handicare AS

"Mitt inntrykk av Ragn-Sells er at de er solide, ryddige og hjelpsomme ved alle anledninger.

Vi benytter Ragn-Sells fordi de er pålitelige og gir oss de tjenestene vi trenger.

Alt fra ett sted! Kort oppsummert så fungerer samarbeidet meget bra."

Yngve Abelsen
Handicare AS

Referanse Belegningsteknikk AS

Belegningsteknikk AS

"Ragn-Sells fremstår som en profesjonell aktør, med god kompetanse, for innsamling av avfall.

Vi benytter Ragn-Sells på grunn av at de er en totalleverandør, som er punktlig og gode til å følge opp inngåtte avtaler.

Vi har et meget godt samarbeid med Ragn-Sells, ikke bare når det gjelder selve avfallshåndteringen, men også på spørsmål knyttet til hvordan vi skal håndtere visse avfallstyper. De bistår oss i forhold til å undersøke innhold i ulike fragmenter fra produksjon, gjennom grundige analyser og god veiledning. Ragn-Sells har god faglig kompetanse, som de deler med oss."

Jan Hallerud
Belegningsteknikk AS