Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Her finner du informasjon om Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

  • Elektriske og elektroniske produkter
  • Kabler og ledninger

Nei takk, dette kan du ikke sortere som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

  • Alle andre typer avfall

Behandling elektrisk og elektronisk avfall

  • Miljøsaneres
  • Delene gjenvinnes som råvarer i nye produkter
  • Enkelte komponenter kan også gjenbrukes i nye produkter
  • Farlig avfall sluttbehandles
Navn Elektrisk og elektronisk avfall
Avfallsstoffnummer 1599