Farlig avfall

Farlig avfall

Se alle avfallstyper for å finne spesifikke fraksjoner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, slik skal du sortere farlig avfall.

  • Farlig avfall sorteres i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter
  • Vi anbefaler FarligEnkelt container for farlig avfall

Nei takk, dette kan du ikke sortere som farlig avfall.

  • Radioaktivt avfall
  • Eksplosiver
  • Risiko- og smittefarlig avfall
  • Stikkende/skjærende avfall

Behandling farlig avfall

  • Materialgjenvinnes, energigjenvinnes eller destrueres avhengig av avfallstype
Navn Farlig avfall
Avfallsstoffnummer 7---