Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Asbest

Asbestos

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av asbest. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Asbest
Bilde av asbest.

7250

Ja takk asbest

  • Asbest

Nei takk asbest

  • Andre avfallstyper

Gjenvinning av asbest

Ragn-Sells Miljøsanering er godkjent for og tar på seg alle oppdrag når det gjelder asbestsanering. Asbest pakkes i to lag byggplast for transport, og deponeres i sin helhet.

Verneutstyr

Ved håndtering av asbest skal det brukes tettsluttende verneklær med hette, og godkjent åndedrettsvern. Verneklær skal være laget av støvavstøtende materiale uten lommer og liknende. Det er viktig med tilstrekkelig klassifisering på beskyttelsesdressen.

Annet

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, og ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner. Asbest kan være kreftfremkallende.

Avfallsstoffnummer 7250
Avfallstype Asbest
Farlig avfall Ja
EAL-kode 170601 (isolasjonsmaterialer) eller 170605 (byggematerialer)
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig