Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Flygeaske

Fly ash

Her finner du informasjon om avfallstypen flygeaske. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Flygeaske
Bilde av flygeaske.

7096

Ja takk flygeaske

  • Flygeaske/flyveaske som inneholder farlige stoffer

Nei takk flygeaske

  • Andre typer avfall

Gjenvinning av flygeaske

Flygeaske inneholder høy konsentrasjon av tungmetaller og miljøgifter, og legges på deponi for farlig avfall.

Avfallsstoffnummer 7096
Avfallstype Flygeaske
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 190113
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig