Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Herdere aminbaserte

Amine-based hardeners

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av herdere, aminbaserte. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Herdere, aminbaserte
Bilde av herdere, aminbaserte.

7123

Ja takk herdere aminbaserte

  • Herdere med aminer og polyaminer (etsende, flytende)

Nei takk herdere aminbaserte

  • Polymeriserende stoff (isocyanater)
  • Herdere med organiske peroksider
  • Andre farlige avfallstyper

Gjenvinning av herdere aminbaserte

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7123
Avfallstype Herdere, aminbaserte
Farlig avfall Ja
EAL-kode 160508
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig
UN-nummer 2735