Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Oljefiltre av papp - innsatsfiltre

Oil filters made of cardboard

Her finner du informasjon om avfallstypen oljefiltre av papp, innsatsfiltre. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Oljefiltre av papp - innsatsfiltre
Bilde av oljefiltre av papp - innsatsfiltre.

7022

Ja takk oljefiltre av papp - innsatsfiltre

  • Oljefiltre av papp uten emballasje/filterhus rundt seg

Nei takk oljefiltre av papp - innsatsfiltre

  • Andre typer filtre som metallfiltre
  • Emballasje/filterhus
  • Andre farlige avfallstyper

Gjenvinning av oljefiltre av papp - innsatsfiltre

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7022
Avfallstype Oljefiltre av papp, innsatsfiltre
Farlig avfall Ja
EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig