Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Herdere isocyanater

Isocyanates

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av polymeriserende stoff, herdere isocyanater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Polymeriserende stoff, herdere isocyanater
Bilde av polymeriserende stoff, herdere isocyanater.

7121

Ja takk herdere isocyanater

  • Herdere med isocyanater

Nei takk herdere isocyanater

  • Organiske peroksider
  • Aminbaserte herdere
  • Andre farlige avfallstyper

Gjenvinning av herdere isocyanater

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Herdere med isocyanater (brannfarlig og giftig) 080501 2478
Herdere med isocyanater (giftig og brannfarlig) 080501 3080
Herdere med isocyanater (giftig) 080501 2206
Avfallsstoffnummer 7121
Avfallstype Polymeriserende stoff, isocyanater
Farlig avfall Ja
EAL-kode 080501
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig