Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Herdere isocyanater

Isocyanates

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av polymeriserende stoff, herdere isocyanater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Polymeriserende stoff, herdere isocyanater
Bilde av polymeriserende stoff, herdere isocyanater.

7121

Ja takk herdere isocyanater

  • Herdere med isocyanater
  • For eksempel spraybokser og byggskum med isocyanater

Nei takk herdere isocyanater

  • Organiske peroksider
  • Aminbaserte herdere
  • Andre farlige avfallstyper

Gjenvinning av herdere isocyanater

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Herdere med isocyanater (brannfarlig og giftig) 080501 2478
Herdere med isocyanater (giftig og brannfarlig) 080501 3080
Herdere med isocyanater (giftig) 080501 2206
Avfallsstoffnummer 7121
Avfallstype Herdere isocyanater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080501
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2478, 3080, 2206