Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Maling lim lakk

Paint, glue, lacquer

Her finner du informasjon om avfallstypen maling, lim og lakk. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Maling, lim og lakk
Bilde av maling, lim og lakk.

7051

Ja takk maling lim lakk

  • Maling
  • Lim
  • Lakk
  • Silikon
  • Akryl
  • Fugemasse
  • Trykkfarge

Nei takk maling lim lakk

  • Fugelim og fugeskum som inneholder isocyanater
  • Andre typer farlig avfall

Gjenvinning av maling lim lakk

Metallemballasjen materialgjenvinnes, annet innhold destrueres ved forbrenning (energigjenvinning).

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 080117 1325 
Avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 170903 3077
Fugemasse 080409  
Lim 080409 1133
Maling- og lakkavfall (vann-, 2-komponent, løsemiddelbasert e.l) 080111 1263
Trykkfarge avfall som inneholder farlige stoffer 080312 1210

Generell informasjon maling, lim og lakk

Avfallsstoffnummer 7051
Avfallstype Maling, lim og lakk
Farlig avfall Ja
EAL-kode 080117, 170903, 080409, 080111, 080312
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig
UN-nummer 1325, 3077, 1133, 1263, 1210