Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Oljeforurenset masse - oljefiller

Oil contaminated pulp, oil filler

Her finner du informasjon om avfallstypen oljeforurenset masse, oljefiller. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Oljeforurenset masse, oljefiller
Bilde av oljeforurenset masse, oljefiller.

7022

Ja takk oljeforurenset masse - oljefiller

  • Våte, dryppende filler forurenset med olje
  • Absorbenter forurenset med olje
  • Oljefiltre av papp uten filterhus (innsatsfiltre)

Nei takk oljeforurenset masse - oljefiller

  • Bensin- og dieselfiltre
  • Oljefiltre med metall
  • Deler av metall
  • Oljeforurenset jord og stein
  • Filler innsatt med andre farlige stoffer
  • Andre farlige avfallstyper

Gjenvinning av oljeforurenset masse - oljefiller

Destrueres ved forbrenning (energigjenvinning).

Avfallsstoffnummer 7022
Avfallstype Oljeforurenset masse, oljefiller
Farlig avfall Ja
EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
UN-nummer 1325