Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Rengjøringsmidler ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende

Detergents non corrosive, flammable or oxidizing

Her finner du informasjon om avfallstypen rengjøringsmidler ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Rengjøringsmidler ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende
Bilde av rengjøringsmidler ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende.

7133

Ja takk rengjøringsmidler ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende

  • Rengjøringsmidler som ikke er etsende, brannfarlig eller oksiderende

Nei takk rengjøringsmidler ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende

  • Rengjøringsmidler som er etsende, brannfarlig eller oksiderende
  • Andre typer farlig avfall

Gjenvinning av rengjøringsmidler ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende

Rengjøringsmidler som ikke er etsende, brannfarlig eller oksiderende destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning). Under forbrenning blir avgasser renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7133
Avfallstype Rengjøringsmidler ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 070601
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig