Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Rengjøringsmidler uten halogen og tungmetaller

Detergents without halogen and heavy metals

Her finner du informasjon om avfallstypen rengjøringsmidler uten halogen og tungmetaller. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Rengjøringsmidler uten halogen og tungmetaller
Bilde av rengjøringsmidler uten halogen og tungmetaller.

7133

Ja takk rengjøringsmidler uten halogen og tungmetaller

  • Rengjøringsmidler som ikke inneholder halogen og tungmetaller

Nei takk rengjøringsmidler uten halogen og tungmetaller

  • Rengjøringsmidler som inneholder halogen og tungmetaller
  • Andre typer farlig avfall

Gjenvinning av rengjøringsmidler uten halogen og tungmetaller

Rengjøringsmidler som ikke inneholder halogen og tungmetaller destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning). Under forbrenning blir avgasser renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7133
Avfallstype Rengjøringsmidler uten halogen og tungmetaller
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 165073
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig