Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Vindusruter med PCB

Windows containing PCBs

Her finner du informasjon om avfallstypen vindusruter med PCB. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Vindusruter med PCB
Bilde av vindusruter med PCB.

7211

Ja takk vindusruter med pcb

  • Vinduer produsert fra 1965 frem til 1975 inneholder PCB
  • Krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ
  • Må leveres hele, sprekker skal tapes
  • Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj

Nei takk vindusruter med pcb

  • Vindusruter med klorparafin (produsert fra 1975 frem til 1990)
  • Vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 frem til 2005)
  • Feilsortering kan medføre høye sorteringstillegg

Gjenvinning av vindusruter med pcb

Materialgjenvinnes hvis mulig, alternativt destrueres eller deponeres komponenter i henhold til norske lover og forskrifter.

Avfallsstoffnummer 7211
Avfallstype Vindusruter med PCB
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170902
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig