Flasker kanner brett

Flasker kanner brett

Her finner du informasjon om avfallstypen flasker kanner brett. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som flasker kanner brett.

  • Tomme flasker, kanner og brett av plast brukt til emballasjeformål
  • For eksempel spylervæskekanner

Nei takk, dette kan du ikke sortere som flasker kanner brett.

  • Produktrester
  • Oljekanner og annen emballasje fra farlig avfall

Behandling flasker kanner brett

  • Materialgjenvinnes til nye plastprodukter som for eksempel oppvaskbørster, kabelbeskyttere og plastplanker
Navn Flasker kanner brett
Avfallsstoffnummer 1721