Impregnert trevirke

Impregnert trevirke

Her finner du informasjon om avfallstypen impregnert trevirke. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som impregnert trevirke.

  • Impregnert trevirke
  • CCA impregnert trevirke

Nei takk, dette kan du ikke sortere som impregnert trevirke.

  • Gips
  • Gjenstander av metall, stein o.l som kan ødelegge utstyr
  • Siporex
  • Asfalterte plater

Behandling impregnert trevirke

  • Energigjenvinning
Navn Impregnert trevirke
Avfallsstoffnummer 7098

Vi gjør oppmerksom på at Kebony wood per dags dato ikke er definert som farlig avfall, og kan kastes sammen med blandet trevirke eller blandet avfall.