Lett forurensede masser

Lett forurensede masser

Her finner du informasjon om lett forurensede masser. Lett forurensede masser må leveres med analyser. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som lett forurensede masser.

  • Lett forurenset stein
  • Lett forurenset grus
  • Lett forurenset jord
  • Lett forurenset betong

Nei takk, dette kan du ikke sortere som lett forurensede masser.

  • Forurensede masser

Behandling lett forurensede masser

  • Brukes til utfyllinger og overdekning i BA-prosjekter samt på deponier avhengig av kvalitet
Navn Lett forurensede masser
Avfallsstoffnummer 1604