Avfallskategori - papir, papp og kartong

Papir, papp og kartong

Her finner du en oversikt over avfallstyper knyttet til papir, papp og kartong.

Avfallstyper tilknyttet papir, papp og kartong

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien papir, papp og kartong. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig.