Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Blandet papir - papp - kartong

Mixed paper, cardboard and paperboard

Her finner du informasjon om blandet papir, papp og kartong. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Blandet papir, papp og kartong
Bilde av blandet papir, papp og kartong.

1299

Ja takk blandet papir - papp - kartong

  • Aviser
  • Tidsskrifter
  • Brosjyrer/reklame
  • Datalister
  • Notatpapir
  • Kopipapir
  • Bølgepapp
  • Kartong
  • Massiv papp

Nei takk blandet papir - papp - kartong

  • Laminater og produkter som inneholder plast

Gjenvinning av blandet papir - papp - kartong

Materialgjenvinnes til ny papp og nytt papir.

Avfallsstoffnummer 1299
Avfallstype Blandet papir, papp og kartong