Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Papir til makulering

Paper for shredding

Her finner du informasjon om papir til makulering (makulatur). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Papir til makulering
Bilde av papir til makulering - sikkerhetsmakulering.

1261

Ja takk papir til makulering

  • Kontorpapir som skal makuleres

Nei takk papir til makulering

  • Trykksaker (aviser og blader)
  • Papp og kartong
  • Permer
  • Laminater og produkter som inneholder plast

Gjenvinning av papir til makulering

Fraktes i låst eller plombert beholder til godkjent makuleringsanlegg, hvor papiret kvernes ned slik at dokumenter ikke kan leses. Returpapir selges som råvare til ny papirproduksjon. Alternativt kan papiret makuleres gjennom forbrenning i et avfallsforbrenningsanlegg.

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene er blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og i Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø, HMS og Ragn-Sells` Code Of Conduct.

Avfallsstoffnummer 1261
Avfallstype Papir til makulering