Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Papp

Cardboard

Her finner du informasjon om papp. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Papp
Bilde av papp.

1222

Ja takk papp

  • Bølgepapp
  • Kartong
  • Massiv papp

Nei takk papp

  • Laminater og produkter som inneholder plast

Gjenvinning av papp

Returpapir sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene er blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og i Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø, HMS og Ragn-Sells` Code Of Conduct.

Avfallsstoffnummer 1222
Avfallstype Papp