Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Blandet plast, blandede fraksjoner

Mixed plastic

Her finner du informasjon om avfallstypen blandet plast, blandede fraksjoner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Blandet plast, blandede fraksjoner
Bilde av blandet plast, blandede fraksjoner.

1799

Ja takk blandet plast, blandede fraksjoner

  • All plast som ikke har inneholdt farlig avfall, inkludert XPS og EPS

Nei takk blandet plast, blandede fraksjoner

  • Produktrester
  • Emballasje som har inneholdt farlig avfall

Gjenvinning av blandet plast, blandede fraksjoner

Blandet plast blandede fraksjoner sendes til energigjenvinning, som brukes i produksjon av fjernvarme.

Avfallsstoffnummer 1799
Avfallstype Blandet plast, blandede fraksjoner